Lino Primer

Lino Primer

TERMÉKLEÍRÁS

Kétkomponensű, golyós primer nyitott pórusú linóleumhoz. Kizárólag hivatásos felhasználóknak. Csökkenti a porózus felületet, előkészíti a kezelendő anyagot a további rétegek felvitelére. Nagyszerű penetrációs képesség, esztétikus megjelenés, könnyű használat. Optimális megoldás, ha utána Dr. Schutz PU tömítőket illetve Dr. Schutz kemény tömítőket.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Nem bevont, nyitott pórusú linóleum padlókhoz, pl. nem gyári bevonattal, fatisztító és rétegeltávolító alapkezelést, illetve homokfúvást követően.

ALKALMAZÁS

A Lino Primert jól rázza fel, mielőtt hozzáadja a keresztkötőanyagot. Adja hozzá a Crosslinker M-t a bázislakkhoz 20:1 arányban, majd azonnal keverje össze, egyenletesen és alaposan. 10 perces pihenőidő után ismét keverje össze, majd használja fel. Ne keverjen be nagyobb mennyiséget, mint amennyit 2 órán belül fel tud használni. A Lino Primert egyenletesen hordja fel a Dr.Schutz Aquatop hengerrel (minimum hőmérséklet 15°C) az előzetesen megfelelően előkészített felületekre.

Kérjük, figyeljen a következőkre:
 • A felületet professzionálisan elő kell készíteni, tiszta, száraz legyen, olaj, viasz illetve por ne legyen a felületen
 • A padló illetve az anyag hőmérséklete ne essen +15°C alá a felvitel illetve a száradási idő során.
 • A technikai előírásokat mindig be kell tartani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Felületkezelésre kb. 20-30 ml/m² (30-50 m²/l). Nagy nedvszívó képességű felület esetén nagyobb mennyiségre is szükség lehet, a nedvszívó képesség függvényében.

SZÁRADÁSI IDŐ

Óvatosan rá lehet menni, és lehet az anyaggal dolgozni 1 óra múlva (20°C-on, 50%-os relatív páratartalomnál és a megfelelő szellőztetés mellett).
Ha a Dr. Schutz Hard tömítőanyagokat használja, tartsa be a legalább 12 órás száradási időt. Az alacsony hőmérséklet, magas páratartalom és rossz szellőzés hosszabb száradási időt eredményez.

TÁROLÁSI IDŐ

Védje a fagytól. Tárolja száraz, hűvös helyen. A gyártási időponttól számított 24 hónapig eláll bontatlan, eredeti dobozban. A bevonatanyagokat tartsa gyerekektől távol. Ha változó hőmérsékleten és/vagy nyitott dobozban tárolja, néhol száraz darabok képződhetnek. Amennyiben így van, ezeket használat előtt el kell távolítani.

MŰSZAKI ADATOK

Anyagtartalom: víz, poliakrilát, poliuretán, glikoléter, kovasav, viaszok, adalékanyagok. 1,2-benzizothiazol-3(2H)-egy-et tartalmaz.
Allergiás reakciót válthat ki.
voc (g/l) 37 keverékben (ISO11890) / GISCODE: W2DD+ / 2004/42/IIA(j)(140)140.
ADR/RID: a szállítási rendelkezések értelmében nem minősül veszélyes terméknek (bázislakk és crosslinker).
CLP (bázislakk): címkézés nem szükséges. Az üres dobozokat háztartási hulladékként lehet kezelni, illetve el lehet vinni az újrafelhasználási központba.
CLP (Crosslinker M): GHS 07

Vigyázat!
 • H332 Belégzése ártalmas.
 • H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H335 Légzési irritációt okozhat.
 • H412 A vízi környezetet károsíthatja, hosszú távon káros következményekkel.
 • P280 Viseljen védőkesztyűt / védőszemüveget.
 • P362 Távolítsa el a szennyeződött ruhadarabokat.
 • P405 Elzárva tárolja.
 • EUH204 Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat.
KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK
 • Kétkomponensű termékek összekeverésénél széndioxid és nagy nyomás keletkezhet. A kétkomponensű anyagokat soha ne zárja szorosan tárolóedénybe, robbanásveszélyt idézhet elő!
 • A munkaeszközöket és kézi eszközöket vízzel tisztítsa. A megkeményedett lakkdarabokat csak mechanikusan lehet eltávolítani. Mindig új, száraz Aquatop hengert használjon.
 • A nyomtatott tételszámra mindig figyeljen. Egy réteg felviteléhez mindig olyan termékeket használjon, amelyeken ugyanaz a tételszám szerepel. Ha más tételszámú terméket szeretne használni, használat előtt mindig külön tárolóedényben keverje össze.
 • Kérjük mindig figyelmesen olvassa el az „Előzetes felületkezelés” című műszaki információt.
Lino Primer
2 l
Letölthető dokumentumok

Kapcsolat

telefonszám
+36 (30) 538 8031​, +36 (30) 861 9461
e-mail cím
info@orkond.hu
levelezési cím
H-9023 Győr, Mester utca 1. II.em. 315.
székhely
H-9121 Győrszemere, Pacsirta utca 3.

KÖVESD NYOMON A MUNKÁSSÁGUNK